عرفان ۹

چند این – هماني

کفر زن همان نازش در قبال شوهر است.
غرور همان خود- فریبی است.
دین همان واقعیت است.
عشق همان خود پرستی در غیر خویش است.
شرک همان چند منظوره بودن یک عمل است.
همسر همان جمال نفس تو است.
خواب همان مرگ خفیف است.
آرزو همان دام شیطان است.
خوشبختی همان رضایت است.
صدق همان دین داری است.
عرفان همان خودشناسی است.
صنعت همان ماشین دوزخ است.
طبیعت همان درب جنّت است.
آخرت همان باطن است.
ابلیس همان منیّت است.
نفاق همان فاصله بین ذهن و دل است.
نماز همان گفتگو با خویشتن خویش است.
اندیشه همان جدال بین بود و نبود است.
مستی و نشئگی همان عبادت کافران است.
تن همان صورت روح است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۲ ص ۳۲

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم  حافظ عرفان ۹  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت عرفان ۹  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز عرفان ۹  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم عرفان ۹  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی عرفان ۹  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی عرفان ۹  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری عرفان ۹  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا عرفان ۹  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود عرفان ۹  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده