بایگانی برای ‘سلامتی و سعادت و آرامش’

* ای فرزند آدم و حوا!

بھترین دارو، گرسنگی است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد سلامتی و سعادت و آرامش

* ای فرزند آدم و حوا!

بھترین سلامت، آرامش است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد سلامتی و سعادت و آرامش