* ای فرزند آدم و حوا!

حرام نیست بر تو چیزی الا اینکه با آن چیز به یاد من نباشی. حتی اگر آن چیز نماز باشد و یا شراب.
کتاب جانشین خدا ص ۸۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, پندی از استاد