* ای فرزند آدم و حوا!

چه دردناک است عاقبت آینده پرستان.
کتاب جانشین خدا ص ۹۷، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی, خدمت به مردم, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, داعش, جنون جنسی