* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که ھر چیزی را مرضی است که اگر علاج نگردد آدمی تباه می شود : مرض دوستی، انتظار و نیاز است، مرض دشمنی تلافی به مثل است، مرض خداپرستی، شرک است، مرض معرفت نفس، غرور است. مرض علم، به بازار رفتن است. مرض ایمان، غفلت است. مرض سلامتی حسد است. مرض حیا، نفرت از مردم است. مرض دل، مردم پرستی است. مرض بیماری، به طبیب رفتن است. مرض محبت تملک است. مرض آسایش، بازیگری است. مرض اندیشه، آرزوست. مرض خوردن، سیر شدن است. مرض لذت، اعتیاد است. مرض سخن، خودستائی است. مرض نصیحت کردن، تردید است. مرض کرامت، خودبینی است. مرض شریعت، ظاھر پرستی است. مرض انسان بودن، خود را نشناختن است. مرض کار، نسیان است. مرض مالکیت از یاد بردن خداست. مرض فقر، احساس حقارت است. مرض ثروت، فساد است. مرض شعور، شعار است. مرض کتاب خواندن، سلطه گری است. مرض مردم، وسوسه است. مرض حافظه، تضعیف خلاقیت است. مرض ھنر، خودفروشی است. مرض صدق وقاحت است.
مرض نبوغ، جنون است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۶، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, پندی از استاد