* ای فرزند آدم و حوا!

امروزه آنکه از حکومتی مزد می گیرد و دین را تبلیغ می کند حتماً از منافقان است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۴، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, پندی از استاد