کتاب شیطان شناسی

اگر احساس بدبختی و بن بست ابدی، احساس واحدی در ھمه نفوس بشر در این دوران است که ھمچون طلسمی ھمه ارواح بشری را مسخ نموده است این درد بی درمان و طلسم جان و مسخ روح انسان علاجی جز شیطان شناسی ندارد. “ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد ھمانطور که پدر و مادر شما را فریب داد و از بھشت بیرون کرد. او و لشکریانش شما را میبینند و شما آنھا را نمی بینید. ما شیاطین را اولیای کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند.” اعراف٢٧-
کتاب شیطان شناسی ص ۵

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس