شیطان شناسی

در قرآن کریم و احادیث نبوی و قدسی درک می کنیم که خداوند عالمیان، جھان ھستی را برای ظھور ذاتش آفریده است و انسان را بعنوان خلیفه اش جایگاه کمال این ظھور قرار داده است و لذا فرموده: “اگر نمی خواستم تو را بیافرینم (رسول خدا) ھیچ چیزی نمی آفریدم. و ھمه جھان ھستی را برای انسان و انسان را برای خودم آفریده ام. و ھر چه در زمین و آسمان است را مسخر وجود انسان کرده ام و…” و فلسفه وجودی شیطان ھم بخشی از فلسفه خلقت جھان و انسان است. یعنی ابلیس و فرزندان و لشکریانش مخالف مقصود خدا از خلقت انسان ھستند و لذا فرموده: “بدانید که ابلیس بر علیه خدای رحمان طغیان کرده است!” مریم۴۴- چرا که خلق عالم و آدم از رحمت مطلقه اوست و کل آفرینش جھان ھستی از رحمانیت اوست که کمالش مقام خلافت اللھی انسان است ھمانطور که در سوره رحمن می فرماید: “خدای رحمن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را…” رحمن ١-٣. یعنی آفرینش جدید آدمی که ھمان انسانیت و مقام خلافت اللھی اوست از رحمت پروردگار است که ابلیس مخالف آن است. و از این رو کل ماھیت ابلیس و لعین و رجیم شدنش حاصل این مخالفت ابلیس با خدای رحمان و خلق جدید انسان می باشد. بزبان ساده ابلیس مخالف ظھور خدا از انسان است یعنی مخالف امامت و امامان است که مظاھر کلمة الله ھستند! دشمن انسان کامل و خلیفه خدا و پیروانش می باشد که مؤمنان ھستند.
کتاب شیطان شناسی ص ۸

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس