شیطان شناسی

ابلیس رفیق و ھمجنس آرزوھای بشر است و آرزوھا معطل زمان ھستند پس ابلیس سلطان آینده پرستی نیز ھست ھمانطور که سلطان گذشته پرستی و سابقه پرستی و نژادپرستی و اصالت قدمت! و لذا “خسران عصر” در سیطره ابلیس است و ابلیس سلطان دھرپرستان می باشد. و ھمه کسانی که سعادت و حقیقت را در جائی از زمان گذشته یا آینده جستجو می کنند. ابلیس حتی از ھمین طریق به انبیای الھی ھم راه می یافته است که البته خداوند آنھا را مصون می داشته است: “ما ھیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم الا اینکه ھرگاه آرزوئی می کرد شیطان ھم در آن القائی می نمود اما خداوند القای شیطان را نابود می کند و آیات خود را استحکام می بخشد.” حج۵٢-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۲

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, شیطان شناسی- دجال