شیطان شناسی

“شیطان جز غرور کالائی برای شما ندارد.” فاطر۵- و اساس القای غرور ھمین الفاظ و مفاھیم واژگونه است که نفس فرد را به خودش غره نموده و بدنبالش میکشاند، الفاظی ھمچون قدرت، غیرت، شجاعت، عزت، قداست، ریاست، شھرت، عرفان، عشق، حقیقت، امامت و… . ھرگز کسی بواسطه الفاظ و شعارھای زشت بدنبال شیطان نمیرود مثل خیانت، جنایت، خباثت، فسق، فجور، کفر، فساد، ظلم و زنا و ربا و ریا! زیرا بزرگترین ھنر شیطان ھمان زیباسازی زشتیھاست (محمد٢۵)- و این زیباسازی جز بواسطه الفاظ و کلمات واژگونه و بظاھر مقدس ممکن نمیشود! پس مھمترین رسالت شیطان توجیه و تقدیس و تطھیر و تعالی دروغین اندیشه ھا و ایده آلھا و احساسات است در نفس ناطقه آدمی! پس در اینجا ابلیس را بعنوان وجھی مسلط بر ذھنیت انسان می یابیم که از روان آدمی قابل تفکیک نیست الا به نور عرفان نفس! “پس ابلیس گمانھا و توھماتشان را برایشان راست گردانید پس ھمه او را پیروی کردند جز اندکی مؤمنین.” سبأ٢٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۲

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی