شیطان شناسی

به لحاظی شیطنت ابلیس و سقوطش در نار و کفر و لعنت الھی تماماً مخلوق خلق جدید انسان است پس ھمه ارکان وجودی و شخصیتی این شیطان ریشه در مقام خلافت اللھی حضرت آدم دارد. ھمانطور که جنبش روحانی آدم را در افراد بشری تبدیل به حرص آتشین و ویرانگر می سازد و اسماء الھی در آدم را نیز مسخ نموده و واژگون میکند و بواسطه ھمین اسماء و صفاتی که ریشه در فطرت انسان دارد انسان را واژگون می کند و بقدرت روح انسانی جانش را به جنون و جنایت می کشد ھمانطور که جن و جان و جنون و جنایت از یک ریشه اند. و ھیچ کس ھمچون ابلیس باطن انسان را نمی شناسد زیرا ھزاران سال است که در باطن مردمان ھمزیستی کرده است و بقول قرآن در مال و جان و اولاد و ھمسر و آرمانھایشان شریک شده است. (اسراء۶۴)- پس آدمی را از خودش ھم بھتر می شناسد و بقول سخنی از رسول اکرم پیوسته در حریم قلوب مردمان در انتظار است و در خونشان جاریست و اینست که نخستین مراحل معرفت نفس و خودشناسی ذھنی و قلبی سراسر جز شیطان شناسی نیست. زیرا که نفس ناطقه و شعور و قلوب آدمی بواسطه شیاطین محاصره و مصادره شده است و اینست که انسان را تا این اندازه از خودش دور و بیگانه ساخته است و بلکه خلیفه انسان شده است. (کھف۵٠)- یعنی انسان را از مقام خلافت اللھی خلع نموده
و خلیفه شیطان کرده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۲

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی