شیطان شناسی

شیطان در واقعه خلق جدید انسان حضور داشته و از ھمه آثار این آفرینش جدید خطوطی برداشته و به تقلید از آن پرداخته و خود را عین انسان ساخته است و به ھمین دلیل است که در قرآن کریم سخن از شیطان انسی است یعنی شیطان توانسته تا این حدّ شبیه انسان شود تا عین او گردد تا بتواند او را ساقط کند در صورت و ھویت دوست و ناجی. و این ھمان معنای د ّجال است. و اینست که بخصوص امروزه معرفت نفس کار ھر کسی نیست زیرا با چه قدرت و شھامتی می توان با خود روبرو شد و خود را یک شیطان یافت که بر جای انسان نشسته است و می گوید من، تو ھستم و تو، جز من نیستی. و لذا جز به نور ھدایت و حمایت و رحمت و معرفت اولیای الھی نمی توان در راه معرفت نفس و شیطان شناسی گامی برداشت و در غیر اینصورت حاصلش ھمین مکاتب جدید عرفانی موجود در بازار است که ھمگی عملاً شیطان پرستی پیشه کرده اند که حاصل خودپرستی انسان است آنگاه که شیطان بر جای خود انسان نشسته باشد: “ھر که مرید خود شد بنده شیطان گشته است.” قرآن کریم-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال