شیطان شناسی


پس اینک به یقین باید گفت که شیطان ھیچ وجودی ندارد و چیزی جز دروغھا و توھمات و خرافات و ریاکاریھای بشر نیست. زیرا ابلیس با کفرش و جدالش با خدای رحمان ملعون گردید یعنی از قلمرو وجود بیرون انداخته شد و در درک اسفل که قلمرو نابودی است تبعید شد. پس فقط انسانھائی به او می رسند که بواسطه کفرشان در این قلمرو ساقط شده باشند و یا اھل ایمانی که بواسطه شرکشان مورد امتحان الھی قرار می گیرند و خداوند شیطان را بسراغشان می فرستد تا تکلیف ایمان خود را روشن کنند: “شیطان بر مردم ھیچ تسلطی نداشت پس ھدف از آزادی شیطان در وسوسه ھایش بسوی مردم اینست که مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شوند.” سبأ٢١-
پس ابلیس ھیچ وجودی ندارد درست به ھمین دلیل مقیم در عدمیت انسان است یعنی منّیت انسان. “بدانید که شیطان جزه غرور و فریب نیست.” قرآن کریم- پس ھر که اراده کرد که دروغی بگوید و خود را بفریبد شیطان خود را پدید و احضار نموده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال