شیطان شناسی

ابلیس “بقیةالعدم” در عالم وجود است ھمانطور که آدم(ع) و خلیفه خدا(امام) ھم بقیةالله است. ولی ابلیس بدلیل حضورش در عالم وجود در سیطره نور ظھور خداوند و صفات وجودش دارای اقتداری ضد وجودی گشته است و بواسطه بنی آدم به تخریب و تباھی و نابودگری در عالم وجود می پردازد ولی به دست و اراده انسان! یعنی نخست انسان را می فریبد و به عدمیت می کشاند و سپس به دست چنین انسانھائی به تخریب و تبدیل آفرینش و مخلوقات جھان می پردازد که مھمترین عرصه این تخریب و تباھی در عالم وجود ھمانا صنعت و تکنولوژی است که بدست و اراده بشری پدید آورده است: “آنھائی که شیطان را بجای خداوند به ولایت بر خود برگزیده اند آفرینش الھی را تبدیل می کنند و تخریب آشکاری را مرتکب می شوند.” نساء١١٩- بنابراین نبرد نھائی و کامل این بقیة العدم(ابلیس) در عالم وجود و در بشریت در رابطه با بقیةالله(امام) است در آخرالزمان! و این نبرد بین وجود و عدم است یا نبرد بین حامیان ظھور وغیب الھی! که امام اسوه ظھور الھی است و ابلیس ھم اسوه غیب و عدم! بقیةالعدم و بقیةالوجود! که دجال بعنوان انسانی که خلیفه کامل ابلیس شده و بقیةالابلیس در جھان بشریت گشته در نقطه مقابل امام زمان قرار دارد که بقیةالله است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال