شیطان شناسی

این نجواھا و درگوشی حرف زدن شیطان با انسان در یکایک حواس پنجگانه و تفکرات و عواطف دخیل می شود و اراده آدمی را در ھر امر و انتخابی بخدمت خود می گیرد و او را مرید می سازد و از لشکریان شیطان می کند و حزب شیطان! “شیطان بر آنان مسلط شد و یاد خدا را بکلی از آنھا زائل نمود آنھا حزب شیطانند و حزب شیطان ھمواره زیانکار است.” مجادله١٩- اھل معرفت نفس در مراقبه اش بوضوح این نجواھا و گفتگوھا و مجادلات شیطان را در گوش خود، در ذھن و بلکه دل خود درک می کند. ولی آنگاه که شیطان بر دل و ذھن مسلط گردد دیگر جز صدا و منطق شیطان در عواطف و ذھن آدمی نیست و چنین انسانی از لشکریان شیطان و حزب او گشته است و خلیفه شیطان است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, شیطان شناسی- دجال