شیطان شناسی

شیطان از طریق نجواھا و پچ پچ ھایش در گوش آدمی بتدریج بر ذھن و سپس دل آدمی رسوخ می کند و عین عقل و عاطفه انسان می شود و به جای انسان می اندیشد و احساس می کند و انسان او را عین خود می یابد و این مقام خلیفه شیطان شدن است. و این پیروزی شیطان بر انسانی است که قرار بود خلیفه خدا باشد! بمیزانی که اندیشه و دل آدمی راکد و تنبل و غیر خلاق است به تصرف شیطان درمی آید زیرا از احاطه تفکر و خلاقیت عاطفی صاحبش 

خارج و معطل است یعنی بی صاحب است. “خداوند القای شیطان را امتحانی قرار داده از برای قلوبی که شقی و سنگ ھستند.” حج۵٣- ذھن زنده و خلاق دائماً در حال تولید تفکرات و حقایق نوینی است و دل زنده ھم دائماً انقلابی است زیرا مشغول ذکر خداست و نو به نو می شود پس شیطان را امکان دخالت در آن نیست زیرا صاحب دارد. پس تنبلی جسم و روان و دل آدمی مھمترین عنصر جاذبه شیطان است. زیرا ذھن و دلی که خلاق نیست در واقع بی صاحب رھا شده و به سرقت می رود.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال