شیطان شناسی

و اما برخی از فعالیتھای حسی و ذھنی و قلبی در بشر فقط قلمروھای جذب القائات و اراده شیطان ھستند که از گناھان بزرگ محسوب شده اند که علت کبیره بودن این گناھان ھمین است که شاھراه رسوخ شیطان در بشرند مثل گوش دادن پنھانی(تجسس) و یا چشم چرانی(ھیزی و تجسس نگاه)،غیبت و تھمت ناحق، چشیدن و بوئیدن غذاھای دزدی و ربائی و محرمات، دروغگوئی، زنا و قمار و خمر و شرط بندی و امثالھم که جملگی در قرآن کریم

موسوم به اعمال شیطان ھستند و پلیدند(مائده٩٠)- که ارتکاب برخی از این گناھان کبیره به آنی موجب زائل گشتن ایمان در دل می شود مثل دروغگوئی و تھمت زدن به مؤمنان! و دلی که کافر شد خانه شیطان می گردد.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال