شیطان شناسی

این گناھان کبیره از معروفترین خطوات شیطان در جوامع بشری ھستند که ارتکاب به آنھا به آنی موجب رسوخ شیطان در انسان می گردد و عقل و دل به تصرف درمی آید. پس گناه بودن و کبیره بودن برخی از گناھان به این دلیل است که وجود آدمی از دست می رود و نابود می شود زیرا شیطان بقیةالعدم است و در ھر کسی وارد شود او را به نابودی می کشاند. زیرا آنچه که به انسان وجود الھی می بخشد و او را به مقام خلافت اللھی می

رساند احکام دین خداست که بواسطه انبیای الھی بسوی مردم آمده است و معروف به اخلاق الله است در درجات شریعت و طریقت و واجبات و محرمات و مستحبات! پس ھر که حرامی را حلال سازد در واقع وجود را به عدم افکنده است و خودش را تخریب و ھلاک کرده است و از این راه شیطان را بر خود وارد کرده و وجود الھی خود را تحویل دشمن وجودش داده است که بر خدای رحمان و رحمت مطلقه الھی کافر و یاغی است. “ابلیس به خدای رحمان کافر و یاغی شد.” قرآن- و می دانیم که ھسته مرکزی وجودیابی انسان نفس ناطقه و عقل است و شیطان ھم دقیقاً بر ھمین قلمرو رخنه میکند تا آنرا تحریف و تخریب کند یعنی قدرت منطق و تعقل و ادراک بشر را، از طریق نجواھا، توصیه ھا، شعارھا و آرزوھا و وعده ھای دور و درازش!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال