شیطان شناسی

ھمه امراض نابود کننده سیستم ایمنی بدن انسان مولود لمس و ھمآغوشی با شیطان است مثل ھپاتیت، ایدز، ابولار و غیره! زیرا وقتی انسانی با شیطان ھماغوش شد کل روح رحمت و ایمان و امنیت وجودش نابود میشود و در مھلکه عدمیت می افتد زیرا ابلیس بقیةالعدم در عالم وجود است. یعنی مصونیتش در قبال عدم از بین میرود! لمس و ھماغوشی شیطان یعنی ھماغوشی وجود و عدم! سقوط وجود در آغوش عدم! سقوط نور در ظلمات! و این به لحاظ منطقی ھمان واقعه واژگونسالاری مفاھیم و عقول و ادراک و

ھوش و حواس بشر است. حال بھتر می توان درک کرد که چرا این نوع آدمھا بسرعت بسوی انواع مخدرات و خودکشی ھا و جنایات و آدمخواری می روند زیرا دچار ادراک ضد ادراکی شده اند و فھم ضد فھم! یعنی ھمه کانونھا و ارکان دریافت وجودشان، ضد وجود و عدم پرست می شود زیرا ابلیس حضور عدم در عالم وجود است! و لذا شاھد شنوائی ضد شنوائی و بینائی ضد بینائی، بویائی ضد بویائی، چشائی ضد چشائی، لمس ضد لمس، عاطفه ضد عاطفه و عقل ضد عقل در سراسر جھان ھستیم و اینان لشکریان و حزب شیطان ھستند که در خسرانی فزاینده بسر می برند در سراشیبی نابودی بدست و اراده خود! خودی که عین شیطان شده و خلیفه شیطان است. این ھماغوشی با شیطان، ای کاش منجر به تعطیلی کامل حواس و ھوش گردد بلکه ھوش و حواس دچار ادراکی واژگونه می شود یعنی گوش کاملاً کر نیست بلکه ھر سخنی را وارونه می یابد و چشم ھم ھر سیما و صورتی را معکوس میبیند و… . این ھمان واژگونی در دوزخ است: “بدانید که تبھکاران واژگونه اند.” قرآن کریم! یعنی ضد وجودند و ضد ارزشھای حیاتی انسان زیست می کنند. و این وضِع اکثریت مردمان متمدن است که در شھرھای بزرگ صنعتی زندگی می کنند که ھمه ملاکھا و ارزشھایشان معکوس است و لذا کل طبیعت محیط زیست خود را ھم به یاری شیطان تبدیل می کنند و ھیچ چیز طبیعی را برنمی تابند و از آن زجر می برند و ھمه چیزھا بایستی صنعتی و نفتی و لیزری و نانوئی و اتمی و الکترونیکی باشد. “آنانکه شیطان را بجای خداوند، ولی و صاحب خود ساخته اند مخلوقات الھی را تبدیل و تخریب و فسادی آشکار می کنند.” نساء١١٩-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت, شیطان شناسی- دجال