شیطان شناسی

و شیطان از درب ھمه حواس پنجگانه آدمی می تواند بر نفس ناطقه و دل انسان وارد شود و او را تسخیر کند که جامعترین و کاملترین حواسھا ھمان حس لامسه است که نزدیکترین نوع رابطه انسان با جھان است که اشد این لمس ھا در رابطه با جنس مخالف ممکن می شود که ھمه سائر حواس و ھوش و دل را ھم به تمام و کمال دخیل میسازد اگر این لمسی ناحق و باطل و زنائی باشد. و لذا خداوند مادینه پرستی (زن پرستی و عورت پرستی) را قھارترین قلمرو رسوخ شیطان در انسان خوانده است که انسان را به پرستش شیطان می کشاند: “کسانیکه مادینگی را مریدی می کنند به پرستش شیطان سرکش و ویرانگر در می آیند.” نساء١١٧- که خداوند این واقعه را شدیدترین نوع شرک و ستم خوانده است. و لذا

شاھدیم که امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی عورت پرستان و سکس پرستان و منحرفین و دیوانگان جنسی ھستند که کل وجودشان بھمراه ھمه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی وعقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف شیطان درآمده است و براستی خلفاء و اولیای شیطان شده و بلکه عین شیطان گشته اند یعنی شیطان در صورت انسان! و این عاقبت لمس شیطان است یعنی انسانی که به دام عورت پرستی و سکس پرستی افتاده است دائماً در آغوش شیطان است و بواسطه شیطان لمس میشود. و از این لمس شیطانی انواع امراض مھلک و حیرت آور عصر جدید رخ نموده است که در تاریخ کم سابقه است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال