شیطان شناسی

سرمدیت و لایزال بودن وجود آدمی بزرگترین دستاورد عرفانی ناشی از شیطان شناسی است. و ھمین حقیقت جاودانه وجود است که ابلیس و پیروانش را تا سرحد بی نھایت ویرانگری و تباھی و جنون و جنایت می کشاند و از نابودگری ابلیس و لشکریانش ھم نوعی جاودانگی ویرانگر به نمایش می گذارد و عدمیت را ھم ابدی می سازد: عدم جاوید! معنای دوزخ ابدی وعذاب ابدی در قرآن ھم حاصل این ادراک مذکور است. یعنی آدمی یا در تسلیم و تصدیق وجود الھی به سرمدیت میرسد و یا در نبرد با آن: بھشت ابدی و دوزخ ابدی! حیات و ھستی خلد و مرگ و نیستی خلد! و این حقیقت که ھیچ ذره ای در جھان ھستی قابل نابود شدن نیست الا به امر و اراده خود خداوند خالق! “و خداوند ھر چه را که خواھد اثبات و یا

محو و نابود می سازد.” قرآن- به بیانی دگر آنقدر که شیاطین بر حقیقت جاودانگی عالم وجود آگاھی و تجربه دارند آدمیان ندارند زیرا با تمام قدرت خود با وجود در نبردی بی امان ھستند و جز وجود حق و سرمدیت را اثبات نمی کنند علیرغم میلشان! ھمانطور که آنقدر که کافران حربی بر عظمت حقانیت انبیاء و اولیای الھی و معارفشان آگاھی دارند اکثر اھل ایمان اینگونه نیستند و لذا علی(ع) میفرماید: “معارف ما اکثراً بواسطه دشمنان ما اشاعه می یابد.” ولذا ھیچکس ھمچون معاویه و عمر عاص، امام علی(ع) را نمی شناختند و ھمو بود که گفت: چون نتوانستم علی باشم معاویه شدم! چون از روی کبر و تقلید نمی توان به حقی رسید: “ھیچکس بواسطه آنکه خواست عالم وعارف شود، نشد!” علی(ع)- مشکل ابلیس در رابطه با آدم(ع) نیز ھمینگونه بود! و لذا ابلیس در ھمه جا نعل وارونه دین و عرفان و عشق و اخلاص و عبودیت می زند و لذا رھبر ھمه بخیلان و مقلدین دینی است که می خواھند خدا و پیغمبر و امام شوند! و لذا مکتبی جز قیاس و تقلید ندارند! با تقلید نمی توان آدم شد فقط میتوان شیطان شد!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال