شیطان شناسی

ابلیس شناسی تنھا قلمرو عدم شناسی است زیرا عدم از آنجا که عدم است قابل شناخت ھم نیست زیرا آنچه که وجودی آشکار ندارد چگونه قابل درک باشد. ولی ابلیس موجودی مقرب درگاه حق بود که با انکار و عداوتش با ظھور کامل وجود خداوند دچار عدمیت شد چرا که خود ابلیس ھم ھنوز موجودیتی کامل نیافته بود ھمچون سائر مخلوقات الھی. یعنی با ظھور آدم خلیفه خداست که جھان ھستی امکان وجود کامل الھی می یابد و لذا قیامت کبرا ھم محصول کاملترین ظھور کمال الھی از انسان کامل و امام مطلق است. و لذا ابلیس در سجده بر آدم خلیفه خدا امکان وجود کامل داشت که با کفر و انکارش این امکان را از دست داد و بلکه موجودیت ناقص قبلی خود را ھم از دست داد و به درک اسفل که قلمرو نابود شدن است دچار گردید و مھد نبرد با وجود و نابودگری در جھان شد. پس ما عدم و عدمیت را

در نبرد با وجود می توانیم درک کنیم که از ابلیس و پیروانش بروز می کند. و کاملترین درک و تجربه وجودی از عدم وقتی ممکن می شود که شیطان به حریم قلب آدمی راه یابد و نابودگریش را به این حریم بکشاند. و در چنین وضعیتی است که آدمی دست به نابودگری جھان و جھانیان میزند و خود نیز به انواع مخدرات و خودکشیھا دست می زند تا از عذاب نابود شدن نجات یابد. یعنی نابود شدن و نابودگری بسیار ھولناکتر از خود نابودی و عدم است. زیرا آنکسی که نیست عذابی ھم ندارد. پس عذاب حاصل از نابودگری و عدم گرائی که پیروان ابلیس دچارش می شوند بیش از آنکه به شناخت نابودی منجر شود دال بر عظمت و قدرت وجود است که ھیچکس نمیتواند نابودش کند. محال بودن عدمیت و نابودی بزرگترین شناخت ناشی از شیطنت و شیطان شناسی است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال