شیطان شناسی

شیطان جز از طریق نفس ناطقه با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی که نفس ناطقه اش را می شناسد القائات و نجواھای شیطان را ھم در خود می شناسد و در غیر اینصورت ھمه القائات و نجواھا و خطوات شیطانی در خود را به حساب افکار و امیال و احساسات و مکاشفات و الھامات خود می گذارد و آنھا را مریدی می کند جز کسی که تحت اطاعت و ارادت پیرطریقت است. “ھر که خودش را مریدی کرد بنده شیطان می شود.” قرآن- جمله معروف و حکیمانه علی(ع) یعنی “من نمی دانم- لاادری” بیانگر مغز

خودشناسی و شیطان شناسی است زیرا “من” در ھر انسانی ھمان ھسته مرکزی عدمیت ازلی اوست و کانون بذرافشانی و تخم گذاری شیطان که از ھر منی صد ھزار من تولید می کند. پس ھر که دارای ھوی ھویت است و سر من-ھوئی می داند شیطان را می شناسد و دائماً لعنت می کند یعنی دائماً در ھر دانسته و ادراکی، من زدائی و تسبیح می کند از برای خدا و رسول و امامی حی که سرچشمه نور معرفت اوست. پس کسی که امامی حی ندارد که منشأ نور ادراک و احساس و ھوش و حواسش باشد بی شک ھمه دانسته ھا و یافته ھای قدیم و جدیدش شیطانی است و بسوی ابلیس رھنمون می گردد
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال