شیطان شناسی

شیطان نه نقاش است و نه مھندس و نه ھیچ کار دیگری دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاھیم وارونه در اندیشه اش تا ھر دروغ و شبھه ای را راست گرداند. “و شیطان ذھنیات آنھا را برایشان عین حق جلوه داد و ھمه پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠- پس ذھن پرستی از ھر نوع علمی و فلسفی و مذھبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مھمترین دامھای تسخیر شیطان است که فلسفه ھا و مکاتب صرفاً ذھنی و ایده آلیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاھب اصالت “ظن” ھستند: “بدانید که ذھن ھرگز به حق نمیرسد.” قرآن- باید دانست که ذھن پرستی جدای عقل و تعقل است که در این باب

به تفضیل در کتاب “در جستجوی عقل” سخن نموده ایم! و باید دانست که ھسته مرکزی “من” ھمانا ذھنیت و اندیشه گری خود-محور است. در حالیکه عقل و تعقل، نور برخاسته از تفکرات قلبی مؤمن و متکی بر ولایت الھی در مردان خداست که خود انوار عقول حق ھستند. و این سئوال الھی در قرآن کریم بیانگر ھمین راز بزرگ است: “خداوند از شما مؤمنان سئوالی دارد تفکر کنید تا ھدایت شوید: آیا پیروی از خدا، حق تر است یا پیروی از انسانی که خداوند ھدایتش نموده است؟” و سپس خود خداوند چنین پاسخ فرموده است: بدانید اکثر مردمان ھوای نفس خود را خدا مینامند و این شرک و ظلم عظیم است!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال