شیطان شناسی

در حقیقت پیروی از خدای نفس خود ھمان شیطان پرستی است ھمانطور که فرموده: “ھر که از خود پیروی کرد پرستنده شیطان شد!” پس انسان عاقل و مؤمن بایستی این ھسته مرکزی “من” و خدای منی خود را شناخته و تحویل امام و پیر طریقت خود دھد تا نجات یابد از شیطان عدمی نفس خود! زیرا شیاطین بیرونی ھم به گرد ھمین نقطه منی نفس خود جمع می شوند و این نقطه را مخاطب نجواھا و وسوسه ھای خود می سازند. و بیھوده نیست که برخی از حکیمان و عارفان ما، نفس آدمی را ھمان ابلیس جان انسان میدانند. منتھی نفس بمعنای “خود” و منّیت است نه جان و روان آدمی! پس آنچه که چشم و گوش و ھوش آدمی را از خدایش در حجاب و مھجور نموده است ھمین “من” و خودیت نفس است. و شناخت ھمین من و منیت است که سراسر شیطان شناسی است و دروغ شناسی و

عدم شناسی! این “من” ھمان بقیةالعدم ذات آدمی است که از عدم به ارث برده است و نقطه جذب و جلب شیاطین بیرونی است که دشمن وجود الھی بشرند. پس “من” نام ذاتی و باطنی شیطان در انسان است. و شیطان ھم نام بیرونی “من” بشر است. ھمانطور که”امام” نام بیرونی خداوند در فطرت انسان است نام بیرونی “ھو”! آدمی در جستجوی ھوی ذاتش به امام مبین میرسد ھمانطور که در جستجوی من خود ھم به شیاطین بیرونی و دجالان میرسد.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال