شیطان شناسی

پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و من شناسی ھای تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در ھر مرحله ای شیطانی کشف و طرد و لعن میشود و بتدریج نفس از شیطان پاک می گردد: “ای اھل ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواھای شیطان پاک کند…” قرآن کریم- اطاعت از رسول زنده و تعلیم عرفان و حکمت تنھا راه رھائی و پاک شدن از نجواھا و الھامات و القائات شیطان در ھوش و حواس و اندیشه و دل است. پس تنھا راه تطھیر و

تزکیه نفس از پلیدیھای شیطان تعقل عرفانی است: “آنھائی که تعقل نمی کنند خداوند آنھا را پاک نمی سازد.” قرآن کریم- چون این من ھا پاک شدند و نفس از ظلمات و ناپاکیھای شیطانی منزه گردید فطرت و ھویت الھی آشکار می شود. پس کل جریان تطھیر و تزکیه نفس از ناپاکیھا و شیطنت ھا ھمان جریان معرفت نفس و حکمت و عرفان عملی تحت ارادت عملی پیر طریقت است. پس دو نوع ادراک و تفکر و احساس و فھم داریم: منی و ھوئی: شیطانی و الھی! که یکی موجب عدم یابی و دیگری وجودیابی است یکی ناری و دیگری نوری است. یکی قحطی زا و آتشین است و دیگری عزت آفرین و بی نیازکننده!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال