شیطان شناسی

ھر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده ای که تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند شیطانی است: “شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد.” قرآن! و ھر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده ای که تو را ھوتر و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و سخی تر می سازد رحمانی و وجودزاست و مردم دوست! “ھر که ایمان آورده و اعمالش را به صلح آورد خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را ھم دوست او می کند.” قرآن کریم- زیرا نور وجود و رحمت خدا فراگیر و جھانی است ولی عدمیت و شقاوت و کفر، منحصر به فرد و محبوس در تن و خودپرست و خصم ھمگان است و ھمه را دشمن می دارد. این دو نوع

ادراک از جھان و جھانیان و از خویشتن است: درک اعلائی و اسفلی! شیطان اندیشه، من و منیت زاست. شیطان حواس پنجگانه، تن و تنیت پرست است. شیطان دل و عاطفه ھم سکسی و عورت پرست می باشد. و ھر انسانی مخلوق ادراک و فھم خویش از جھان است به دو صورت نوری و ناری یا بھشتی و جھنمی! ادراک شیطانی در فعالیتھای بشری منجر به دوزخ زندگیش می شود و ادراک رحمانی ھم منجر به بھشت وجود می گردد: “آنانکه بھشت را می خواھند بدانند که ما ھر کسی را از علمش می آفرینیم.” قرآن کریم.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال