شیطان شناسی

آنچه را که بواسطه ھوش و حواس و اندیشه و احساس خود درک می کنیم به فعل می آوریم یعنی می آفرینیم خود را ھر آن در ظھور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بھشتی یا جھنمی! و بواسطه گفتار و رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار و اعمال ما خود مخلوق ادراک ما ھستند. گفتار راست و دروغ ما، رفتار صادقانه یا ریاکارانه ما و اعمال صالحانه یا خصمانه ما! خداوند بواسطه اعمال ما، ما را می آفریند و ھدایت یا ضلالت ما را رھبری می کند: “اوست خدائی که شما و ھمه اعمالتان را آفریده است.” و لذا به ما امر فرموده که: “اراده نکنید جز به اراده او!” قرآن- پس آدمی یا به اراده

منِ خود عمل می کند و حرف می زند و رفتار می نماید و یا به اراده او! اوئی که از زبان رسولان و اولیای خود سخن می کند. آفرینش منی ھمان آفرینش دوزخی به رھبری شیطان است که البته شیطان ھم تحت امر و اراده اوست. و آفرینش اوئی ھم آفرینش بھشتی به رھبری امام است که اراده رحمانی اوست و خلق جدید انسان! این آفرینش نو که ھمان عمر و سرنوشت دنیوی بشر است مخلوق علم و عقل و معرفت و فھمی است که بشر از جھان کسب نموده است بواسطه حواس پنجگانه و ذھن و دلش! در این فعالیت و خلق جدید و ظھور و بروز ھم شیطان در کار است در گفتار و رفتار و اعمال و اقدامات و برنامه ریزیھا و روابط اجتماعی و امرار معیشت و فعالیتھای دینی و فرھنگی و علمی و ھنری و عبادی و امثالھم!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال