شیطان شناسی

شیطان پس از رسوخش در ھوش و حواس و ادراک بشری در عرصه خلق جدید ھم صاحب رسالت و رھبری است در القای آرزوھای دنیوی و عشق ھای دنیاپرستانه و اعمال فاسقانه و وعده ھای دور و دراز: “ای اھل ایمان بدانید که خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیھا پلیدند و از اعمال شیطانی ھستند از آنھا دوری کنید.” مائده٩٠- “بدانید که مسرفین و افراط کاران برادران شیطانند.” اسراء٢٧- “ای اھل ایمان گامھای شیطان را پیروی نکنید زیرا شما را به فحشاء و منکر امر می کند.” نور٢١- “شیطان اعمال زشت آنھا را برایشان تزئین و

زیبا جلوه می دھد.” محمد٢۵- “شیطان شما را وعده می دھد و به آرزوھا سرگرم می سازد که جز فریب و غرور نیست.” نساء١٢٠- “آنانکه شیطان را ولی خود ساختند مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و جھان را تخریب می نمایند.” نساء١١٩- “ای اھل ایمان ھرگز طاغوت(حکومتھای جبار) را به داوری نخوانید و امور خود را بسوی آن نبرید که به ضلالت شیطان دچار می شوید.” نساء۶٠- “شیطان شما را از فقر و نیستی می ترساند و سپس به فحشاء و منکرات امر می کند.” بقره٢۶٨- “کسانیکه ربا میخورند بمانند کسی که شیطان لمسش نموده، دیوانه اند و ھیچ تعادلی ندارند.” بقره٢٧۵-
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال