شیطان شناسی

محسوسات و معقولات و یافته ھای شیطانی و ظلمانی بشر در ذھنش تبدیل به ایده آلھا و آرزوھائی می شوند که او را از قحطی وجود و ظلمتی که دچار شده نجات دھند این ایده ھا و آرزوھا ھمان القائات و وعده ھای شیطان ھستند که یک دست و پا در حسرت گذشته دارند و دست و پای دگر در دغدغه ھای آینده. این ایده آلھا و آرزوھا به جھت تحقق و به کام رسیدگی تبدیل به برنامه ھا و شعارھائی در کلام و بیان میشوند که جھت ھر چه سریعتر رسیدن به وجود ابدی مجبور به انواع دروغگوئی و سفسطه گری ھستند که این مرحله از

خلق جدید شیطانی نیز دمادم با نجواھا و القائات دروغین ھمراه می شود و سپس دستان و پاھا و کل قوای فیزیکی بدن و امکانات اقتصادی و فنی به خدمت گرفته می شوند تا ھر چه سریعتر این انسان قحطی زده و نابوده را به بھشت ابدی برسانند که در این راه ھر مبادله و معامله و تجاوز و ربا و قمار و شرط بندی تا سر حدّ دزدی و غارت اموال دیگران، بخدمت می آیند تا این انسان بیگانه از حیات و ھستی حاضر و موجودش را به یک موجودیت توھمی وعده داده شده از طرف شیطان برساند. که این بھشت موعود و مدینه فاضله می تواند یک ایدئولوژی اجتماعی نیز باشد که قومی را بدنبال خود بکشاند.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال