شیطان شناسی

از یک ذھن قحطی زده و بیگانه از اکنونیت و بیزار از واقعّیت جز آرزو وآرمان چه برمی آید؟ و از زبان چنین ذھن حریص و آتش گرفته ای جز شعار و دروغ پردازی و وعده ھای دروغین به اطرافیان چه بیان دیگری ممکن است؟ و از دست و پا و موجودیت بی وجود و بیگانه از خود چنین انسانی چه عملی جز ربا و قمار و شرط بندی و دزدی و تجاوز و جرم و جنایت صادر می شود؟ و لذا برای پیش بردن چنین پروژه ای دروغین و نسیه جز وعده ھای نو به نو و

توجیه کاریھا و تزئین پلیدیھا چه کاری میتوان کرد که دمادم از جانب شیطانی که در معیت ماست و بلکه مستقر در ماست به ما تعلیم داده میشود. و ھر گاه ھم که از اعمال زشت خود بھراسیم شیطان ما را از فقر و نابودی آتیه می ترساند و مجبور می سازد تا به آخر مریدیش کنیم تا آنگاه که ما را در دوزخ سرنگون کرده و پوزخندزنان به ما می گوید: “خداوند به شما وعده حق داد و من ھم بی ھیچ حجتی به شما وعده دادم در حالیکه ھیچ تسلطی بر شما نداشتم و فقط شما را دعوت نمودم و شما ھم پذیرفتید پس مرا سرزنش نکنید بلکه خودتان را سرزنش کنید من از شرک شما متنفرم.” ابراھیم٢٢-
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال