شیطان شناسی

ادراک و دریافت انسان شیطان زده تماماً کافرانه و منکرانه است یعنی ھیچ چیزی از نعمات زندگیش را قبول ندارد و از کل حیات و ھستی رویگردان است و نظر بر عدم دارد پس ھمه یافته ھای حسی و عقلی و قلبی اش عدم زده و تشنه و گرسنه و قحطی زده و بر آستانه نابودی است و چنین انسانی با این نوع فھمش از جھان می خواھد خودش را از نابودی برھاند و به یک حیات و ھستی بھشتی و سرمدی برسد در حالیکه از عدم جز عدم بر نمی

آید بلکه عدمی شدیدتر. و لذا کل اندیشه اش جز آرزوھای محال نیست که جز به یاری دروغ و دغل و دزدی و تجاوز به دیگران، سرمایه و عملکردی دیگر نمی یابد. کسی که اینگونه خودش را از درون نابود کرده چشم امیدش فقط به دیگران است که نجاتش دھند که یا به او ببخشند و یا از دیگران به زور بستاند. پس کسی که تحت تأثیر نجواھا و تعلیمات شیطانی از درون تھی شده مجبور است که تا به آخر استادش را مریدی کند تا شاید وجودی یابد ولی شیطان استاد دروغ و وعده ھای محال است و جز نابودی نصیب مریدانش نمی سازد زیرا خودش باقی مانده عدم در عالم وجود است و جھنم میعادگاه شیطان با مریدانش می باشد.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال