شیطان شناسی

صنعت و تکنولوژی مدرن ظھور جھنم است که قرآن کریم ظھورش را اعلان نموده است که سلطان و امام و اله این جھنم نیز ابلیس است که بقیةالعدم است که ھدفش نابودسازی انسان می باشد. و انسان تکنولوژی پرست از لشکریان شیطان و حزب اوست که از فطرت الھی خود بکلی بیگانه و دیوانه گشته و قطعه ای از نابودی شده است تحت ولایت ابلیس! انسانی که قرار بود مظھر خدایش باشد مظھر دشمن خود یعنی ابلیس گشته است. شعور و ادراک ریاضیاتی بشر مدرن که کارگاه انکار و کفران و تبدیل نعمات الھی است مولّد و خالق خلق جدید ظلمانی انسان است به رھبری شیطان! زیرا بقول الھی ھر کسی بواسطه

علمش آفریده می شود. و این علوم ریاضیاتی و تکنولوژیکی ھم خالق انسان دوزخی است که طبیعت خداوند را تبدیل به صنعت آتشین نموده و از انسان ھم یک شیطان پرورده است که دشمن آشکار خویشتن است. بھشتی که شیطان به انسان وعده داده بود ھمین جھنم صنعت و تکنولوژی است که انسان را دمادم در خود نابود می سازد و انسان را جز نابودی ھیچ راه نجاتی در این دوزخ نیست و اینک ابلیس از آن بالا این انسان را به سخره و سرزنش می گیرد و از وی ابراز برائت و نفرت میکند که: “مرا بر تو تسلطی نبود و تو مرا پیروی کردی پس مرا سرزنش مکن و خودت را سرزنش کن من از تو بیزارم بدلیل شرکی که بخدایت ورزیدی!” ابراھیم٢٢- و این دوزخ نابودی مخلوق شرک انسان بخدایش می باشد که روح و صورت و اسماء و علم و فطرت الھی خود را با شیطان به مشارکت گذاشت و بخدمت امیال شیطانی گرفت و شیطان را در الھیت فطری خود شریک ساخت! این ظلم عظیم حاصل آن شرک است! زیرا شیطان بکلی کافر است و این کافر، انسان مشرک و منافق را سرزنش می کند زیرا ظلمی بدتر از شرک نیست که فقط بواسطه عذاب پاک می شود. آتش دوزخ تکنولوژی!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۴
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال