شیطان شناسی

شیطان مطلقاً کافر است یعنی بکلی مخالف و منکر و خصم ظھور حق از خلق است و تجلی خدا از بشر! ولی بشر ھم خدا را می خواھد و ھم شیطان را! ھم می خواھد و ھم نمی خواھد! تلاش برای بخدمت امیال شیطانی گرفتن فطرت الھی خود منجر به ظھور جھنم گردید و پیدایش انسانی که نه الھی است و نه شیطانی! و مورد غضب و نفرت ھر
دو! نه ھست و نه نیست: “نه زنده اند، نه مرده، نه می مانند و نه میروند.” قرآن کریم!
ظھور شیطان از انسان و ظھور انسان در شیطان، عین ظھور وجود است از عدم یا ظھور

عدم در وجود! و اینست معنی این آیه مکرر قرآنی که: نه ھستند و نه نیستند نه مرده اند و نه زنده و نه می مانند و نه میروند، گوش دارند ولی نمی شنوند، چشم دارند ولی نمی بینند، دل دارند ولی چیزی در نمی یابند و… و گوئی که آنان را دلی نیست! و در حقیقت باید گفت: گوئی که اصلاً وجود ندارند! و این ظھور اشد اضداد است: عشق منفور، عقل مجنون، زیبائی مکروه، پاکی پلید، حق باطل، مرگ حیات، بود نبود! و این دو شقه شدن وجود انسان است در شرک و نفاقش بین خدا و شیطان!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۴
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال