شیطان شناسی

ھمانطور که ھر حقیقتی در اندیشه بشری دارای معنای دوگانه بود نبودی است این بود نبود در سمت خداوند و اولیای الھی مستمراً یگانه تر میشوند و دوگانگی و تضادشان از میان میرود ولی در سمت ابلیس و اولیایش مستمراً دوگانه تر و متناقض تر و ضدتر میشود تا آنجا که دو شقه میگردد و ھر چیزی ضد خودش میشود و چنین انسانی ھم نھایتاً آرمانی جز نابودی خود ندارد تا از این نابودی برھد! و لذا انسان شیطانزده عصر جدید را مخربترین موجود عالم می بینیم که جز نابودگری، اندیشه و احساسی ندارد نابودی خودش بھمراه

عالمیان! و این آرمان شیطانی در عصر ما به دو صورت کلی بروز کرده است: تخدیر و ترور! یعنی نابودسازی خود و دیگران! و این دو غایت ظھور شیطان از انسان است که مولّد انواع داروھای مخدر و محرک و روان گردان بصورت طبی و قاچاقی است و نیز مولد انواع سلاحھای امحای جمعی آتشین و لیزری و میکروبی و شیمیائی و اتمی و نوترونی بطور رسمی و قاچاق! و این دو روش خودبراندازی انسان بدست انسان است در سیطره شیطان! این ظھور بقیةالعدم از انسان است که درست در نقطه مقابل بقیةالله از امام زمان و پیروانش قرار دارد که مقیم ارض ملکوت و جنّات نعیم ھستند. جھنمی که حاصل انکار و تبدیل و کفران نعمات خداست و بھشتی که حاصل قدرشناسی و شکر نعمات خداست. “اگر نعمات الھی را شکر کنید خداوند از شما راضی است… و بدانید که ھرگز از طریق شمارش و اعداد به نعمات الھی نمی رسید…” قرآن کریم- چون از طریق منطق قیاس و تساویگری و ریاضیات به حق و قدر آیات و نعمات الھی در جھان دست نمی یابند پس بواسطه علوم و فنون آنرا تبدیل به مصنوعات دوزخی می کنند و بھشت خدا را تبدیل به دوزخ می سازند به رھبری شیطان! و انسانی ھم که در این دوزخ زندگی می کند بتدریج ھویت و فطرت الھی خود را از دست داده و ماھیت شیطانی می یابد یعنی تبدیل به یک خناس، جن و د ّجال می شود.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۵
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال