شیطان شناسی

آیا چگونه بود که ابلیس در قبال حضرت آدم(ع) دچار اندیشه و احساس کبر و انکار و برتری گردید و از امر خدایش در سجده به آدم ابا نمود و کافر شد و کفر را بنا نھاد؟ و چگونه بود که اصلاً خودش را با آدم(ع) قیاس کرد و آنگاه در این قیاس جز برتری جنس و نژاد خود را نیافت و گفت: من از آتش ناب و تو از ِگل ھستی پس من برترم! آیا در سائر امور وجودی ھمسان بود؟ می دانیم که آدم(ع) از جانب پروردگارش دارای روح الھی و نور علم اسماء شده بود و نیز صورت الھی که احسن صورتھا بود! و ھمه اینھا روحی و نوری بود که در ھمه مخاطبانش نیز اثر می کرد زیرا روح و نور حق نافذ است پس ھمه ملائک از جمله ابلیس در تماشای

آدم(ع) تحت تأثیر این روح و نور الھی قرار گرفتند و آنرا در خودشان ھم یافتند و این از ویژگی رحمت و محبت و کرم انبیاء و اولیای الھی بر سائر خلق است ھمانطور که فرموده: فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم! طبق کلام الھی در قرآن شاھدیم که حضرت آدم با ملائک به یک گفتگوی علمی و عرفانی نشست و بالاخره ملائک را قانع نمود که دارای روح و علم اسماء و اسرار الھی است که چنین اغنای معنوی در ملائک جز بواسطه القای وجھی از روح و نور آدم در آنان ممکن نمی بود. ھمانطور که مثلاً حیوانات وحشی در ارتباط با انسانھا بتدریج رام شده و می توانند با انسانھا رابطه منطقی و کلامی برقرار کنند و رشد یابند که این حقیقت در قرآن کریم مذکور است و یکی از نشانه ھای ھدایت الھی خوانده شده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۶
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال