شیطان شناسی

پس اینک به ذات دروغگوئی بشر آگاه و بینا میشویم که ھمان واقعه تنفیس است یعنی منی کردن ھو و خودی کردن خدا و به زبان دیگر عدمیت خود را لباس وجود پوشاندن و انکار کردن. و نیز قبلاً نشان دادیم که شیطان و دروغ به مثابه ظاھر و باطن یکدیگرند که تنھا دشمن ایمان می باشند. زیرا درست آنگاه که آدمی به روحی از پروردگارش یا اولیای الھی نائل می آید و پرتوئی از نور علم باطنی می یابد بناگاه بر عدمیت ازلی خود آگاه می شود که این سرآغاز عبودیت خالصانه بر آستان حق است و خود این بنده چنین تجربه ای را به تمام و کمال در وقایع نزول روح درک نموده ام. بنابراین آنگاه که آدم از جانب پروردگارش روح الھی و نور اسمائی یافت بناگاه با عدمیت ازلی خود روبرو شد که عین این واقعه در ابلیس

اتفاق افتاد که درجه ای از روح و نور را از آدم(ع) یافت و دانست که ھمه مخلوقات عالم در ذات خودی خود عدمی ھستند ولی ابلیس در آگاھی کامل خود را فریب داد و به خود دروغ گفت یعنی آنچھ را که یافته بود منی کرد یعنی وجود الھی را به عدم نسبت داد و لذا بانی کفر و دروغ و تھمت ناحق و تنفیس و عدم پرستی گردید. و بدینگونه بود که نه تنھا نسبت بهه ولی نعمت خود یعنی آدم استکبار و انکار گزید بلکه نسبت به خالقش نیز جسور و وقیح شد و با او به مجادله پرداخت و لذا لعین گشت. این کل ماجرای کبر و انکار و کفر و دروغ و خودفریبی و ضلالت است که چنان به روشنائی تبیین گردید که سابقه نداشته است. پس دانستیم که چرا تنفیس ھمان ذات دروغ است و دروغ ھم ذات عدم پرستی و نابودگری است و چرا شیطان و دروغ به مثابه اسم و مسمای یکدیگرند و تنھا دشمن ایمان و وجود الھی انسان.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۷
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال