شیطان شناسی

ھنگامیکه انسان تحت الشعاع روح الھی و نور اسمائی پروردگار بر عدمیت ازلی خود آگاه و بینا می شود و آنرا انکار و تکذیب نمی کند به مقام سجود و عبودیت حق می رسد و این ھمان مقام استضعاف است بمعنای پذیرش اشد ضعف خود که ھمان عدمیت است و چنین انسانی طبق قول الھی مستحق مقام خلافت الھی است خلافت وجود بر جای عدم و استقرار خدا بر جای آدم: “خداوند اراده کرده که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین قرار دھد.” قرآن- ولی کسی که عدمیت ازلی خود را انکار نموده و به خود دروغ میگوید پس وجود الھی را در خود تنفیس و منی میکند و این ھمان استکبار ابلیسی است که سرچشمه

ھمه فریب ھا و غرورھا و واژگونسالاریھاست. پس استضعاف به معنای درک و پذیرش ضعفھای خویشتن در حد کمالش “استعدام” است یعنی درک و تصدیق عدمیت خود در قبال وجود خداوند. در این معنا تا توانی بمان و تأمل کن. پس آدمی در قبال روح خدا و نور اسمائیش و یا در قبال اولیاء و مؤمنین که به درجاتی صاحب این روح و نور ھستند یا استکبار و خودفریبی پیشه می کند و از اصل عدمی خود می گریزد و ناخواسته به عدم پرستی و نابودگری دچار می شود و یا عدمیت خود و وجود خدا و ولی خدا را تصدیق می کند یعنی استضعاف و استعدام را برای خود و کبریائی وجود را برای خدا و امامش تسبیح می کند که در این صورت لایق خلافت خداوند می شود و بدینگونه عدم بر جای وجود می نشیند و به وجود امکان می دھد تا بر جای عدم آدمی بنشیند. اولی واژگون می شود و دومی با قامتی راست بر صراط حمید پروردگارش گام برمی دارد: “آیا کسی که واژگون می رود ھدایت یافته است و یا کسی که با قامت راست به راه مستقیم گام برمی دارد.” قرآن کریم
کتاب شیطان شناسی ص ۲۸
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی, شیطان شناسی- دجال