کتب توصیه شده توسط استاد جهت مطالعه عموم به ترتیب زیر:

 

۱ - کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد)

۲ - کتاب آخر الزمان شناسی‌ عرفانی (رساله نجات) ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

۳ - کتاب چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹

۴ - کتاب در جستجوی عقل-در جستجوی معنا- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ۱۳۹۴ (The concept of conception)

۵ - کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۶ - کتاب فریاد زن (خود شناسی‌ زن آخر الزمان) ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)

۷ - کتاب ذکر (روش شناسی‌ قرآن در خلق جدید انسان) ۱۳۹۲ (Eternal Now)

۸ - کتاب مبانی عرفان عملی‌ ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

۹ - کتاب راز دهر ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۰ - کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۱ - کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

۱۲ - کتاب علم رحمت مطلقه- خلقت رحمانی و خلقت رجمانی ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۳ - کتاب اسرار صلوة (فلسفه نیایش) ۱۳۸۷

۱۴ - کتاب زندگی ماورای طبیعی من- نظری بر اسفار سبعه زندگانیم-جدید ۱۳۹۳

دانلود تمامی آثار استاد (مجموعه کتاب ها) در یک فایل فشرده با حجم ۱۴۲ مگابایت