دل مؤمن

 

«درکلّ عالم هستی، مخلوقی حیرت آورتر از قطعه گوشت خون آلوده ای که دل نام دارد ندیده ام». علی (ع). ولی حیرت آورترین دلها دل مؤمنان است که مظهر نور خداست. دل آدمی قلمرو جهان غیب و مخلوقات ماوراء طبیعی است و دل مؤمن، کانون عالیترین غیب الغیوب یعنی نور حق می باشد و بیهوده نیست که در احادیث اسلامی، دل مؤمن را خانه خدا نامیده اند و مهمّتر از این کتاب قرآن است که بایستی به یک لحاظ آنرا کتاب دل شناسی و تنها مکتب «اصالت دل» دانست که همه مسائل و صفات و اعمال و مقامات مادی و معنوی بشر را از دل او می داند. و به همین دلیل همه احکام خدا برای مؤمنان در جهت احیای دل و توسعه و تعمیق و تزکیه دل و مصون ماندن دل از آفات دنیا و القاعات اجنّه و شیاطین و وسوسه های مردمان است. درعالم هستی، پدیده ای لطیف تر و حساس تر از دل انسان و خاصّه انسان مؤمن وجود ندارد در یک کلام وظیفه یک مؤمن چیزی جز مراقبت از دل خویش نیست، این مراقبت همان آداب و احکام فردی واجتماعی و معیشتی و عبادی و علمی است. فی المثل دل یک مؤمن در روابط با افراد و جریانات کافر و شقی و تبهکار سیاه می شود و چه بسا می میرد. دل، قلمرو عواطف است و لذا دشمنی مهلکتر از روابط نادرست با آدمهای بدکار ندارد. گناه هرعملی نهایتاً بدان دلیل است که دل را سیاه و چرکین و عقده ای و رنجور می سازد و گاه هلاک می کند. تقوا و خویشتن داری موجب مصونیت دل است. گذشت و ایثار و انفاق موجب توسعه و عمق دل است. عبادات و خاصّه تفکرات تنهائی موجب منوّر شدن دل است. همنشینی با کودکان و درد دل نمودن با آنان موجب تقویت
و تزکیه و تسکین دل است. حکمت موجب یقین و اطمینان دل است و نهایتاً آنچه که کافر یا مؤمن، عالم یا جاهل، لطیف یا شقی و حقیر یا عظیم است، دل انسان است. دل، بایستی آنچنان پاک و وسیع و لطیف و عالی و عاشق شود تا لایق اقامت خداوند گردد و اینست کمال انسان مؤمن! و امّا بدترین عاقبت برای دل یک مؤمن، همان نفاق است که حاصل استمرار در شرک و دین فروشی می باشد که دل را دو شقّه می کند و هر شقّه را به جان شقّه دیگر می اندازد و وجود فرد را در جنگی بی امان با خودش قرار داده و نهایتاً هلاک می سازد و عمیقترین نفاق حاصل روابط عاطفی با کافران، اشقیاء و دشمنان دین است که در دل رسوخ می کنند و دل را به قتل می رسانند.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۴ ص ۱۹۴

آدم و حوا, آخرالزمان, اشراق, امامت, انسان کامل, امام زمان, ایدز, برزخ, بهشت, تناسخ, جهنم, حافظ, حلاج, حکمت, حکومت اسلامی, خداشناسی, خودکشی, دجال, دکتر علی شریعتی, زرتشت, شفاعت, صادق هدایت, طب اسلامی, ظهور امام زمان, عرفان, عرفان اسلامی, عرفان حلقه, علائم ظهور, عذاب, غیبت, فلسفه, فلسفه نماز, قیامت, کرامت, متافیزیک, معراج, مولانا, مولوی, مهدی موعود, نجات,  ابرانسان، ابن عربی، ادگار آلن پو، اسرار صلوة، اسلام شناسی، اگزیستانسیالیزم، امام شناسی، اوشو، بوبر، پدیده شناسی، تأویل قرآن، تشیع، تئوسوفی، حقیقت محمدی، حکمت الاشراق، خاتمیت، خلق جدید، خودشناسی، رجعت حسینی، روزبهان بقلی، زایش عرفانی، سیر و سلوک عرفانی، شناخت شناسی، شیطان شناسی، علم توحید، عشق عرفانی، عرفان درمانی، علی شناسی، عرفان شیعی، فاطمه شناسی، فلسفه ازدواج و زناشوئی، فلسفه بیماری، فلسفه عشق، فلسفه سینما، فلسفه دین، فلسفه زندگی،  فلسفه طلاق، فلسفه ظهور، فلسفه گناه، فلسفه مرگ، فلسفه ملاصدرا، فمینیزم، کریشنامورتی، لقاءالله، ماورای طبیعت، معرفت نفس، منجی موعود، منجی آخرالزمان، ناجی موعود، ناجی آخرالزمان، نیچه، ولایت وجودی، وحدت وجود، وجه الله،  یاسپرس، هرمنوتیک  هایدگر

Edgar Alan Poe, Presence & immortality, The Principle of Principles, Dynamism of Faith, Martin Heidegger, The End of Philosophy, Philosophy of Time, What Is the Truth, Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers, Epistemology, Dark Side of the Moon, The Agony of God, Theosophical paradoxes, The Ultra Man, The Myth of Post-modernism, Natural Theology, The Secret of Word, The One, Universal Philosophy of Religion, Melancholy of medicine, Theosophy Therapy, Theosophical Theology, The Basic Theosophical self-knowledge, The right of being, The Secret of Secrets, Phenomenology of mind, The Complete Man, Shialogy, Philosophy of Revolution, Quranic Phenomenology, Philosophy of Adam & Eve, Theosophical Journals, Elightening Wisdom, Logology, Theosophy of Apocalypse, Persian Quran, Theosophical phenomenolgy, Truthful Worship, Dialectic of Bing & None, The life of My Soul, The Terminal of Wisdom, Gods Eye, Theosophy of love, Theosophy of Ear, Eye, Tongue, Theosophical Rights, Phenomenology of Human Identity, Theosophical Movement, Phenomenology of Sin, Phenomenology of Oneness, Metaphysic of life, Eye Witness, Critic of Absolute Mind, Principles of Theosophical Ontology, Dazgareh Illuminations, The Great Revealed Secrets, The dawn worship, The Names of God, Practical Oneness, Theosophy of None, Thus speasks magus master, Basic Theosophical Sociology, Theosophical Recreation, Theosofical Ethics, Theosophy of History, Quranic metaphysic, The great armor worship, PRINCIPLE OF PUER LOVE, The testament of Ali, The testament of mahdi, The secrets of human reversality, Eternal Now, The word of allah, Resurrection, Womanly self-knowledg, Divine of wisdom, Secret of faith, The pen of god ,Quranic epistemology, Emamieh ontology, Principles of practical Theosophy, Secret of the time, Quranic Theosophy, Principles of quranic wisdom, Dialecticology, Quranic Dialectics, My metaphysical autobiography, The absolute mereiful seience, The apocalypse of family, Earthy paradise, The concept of conception, Principles of truth, Divinity of man