شیطان شناسی

در معارف قرآنی و همچنین تورات و انجیل، ابلیس که اصل و اساس شیاطین است از ملائک مقرب الهی بود و قبل از خلق جدید انسان بعنوان خلیفه، سابقه شش هزار سال عبودیت داشت ولی در ماجرای خلقت حضرت آدم و دمیدن روح خدا در کالبدش و تعلیم اسمای الهی به وی و خلیفه ساختن او بود که ابلیس دچار کبر و سلطه جوئی و بخل و انکار شد و از امر خدا در سجده آدم ابا نمود و کافر شد. و دلایل ابلیس در کفرش نیز کمابیش خردمندانه و مقرون به واقعیت بود زیرا می گفت که: “این آدم که خلیفه خود ساخته ای جز سابقه شرارت و خونریزی و توحش بر روی زمین ندارد در حالیکه ما (ملائک) همواره تو را پرستش کرده ایم و علاوه بر این آدم از ِگل است و ما آتش ناب و پاکیم. پس از میان ما یکی را خلیفه خود گردان!…” ولی خداوند فرمود که: “این آدم حامل روح و اسماء و علم من است و اسرار خلق را می داند حال اگر می خواهید او را امتحان کنید که اسم باطنی (ماهیت) همه شما را می داند…” ملائک از آدم اسرار خود را پرسیدند و با کمال حیرت پاسخ درست شنیدند و سجده کردند ولی ابلیس باز هم انکار کرد و گفت: “من فقط تو را می پرستم و هیچ کس را با تو شریک نمی سازم!” در حقیقت ابلیس خود خداوند را متهم به شرک می کرد که گوئی اصرار دارد ملائک را به خود مشرک سازد تا آدم را سجده نمایند! و خداوند به او فرمود: “من چیزی می دانم که تو از درکش عاجزی.” و بدینگونه ابلیس بر کفر و انکار استقامت ورزید و از خداوند خواست تا روز قیامت به او مهلت دهد تا آدم و فرزندانش را بیازماید که آیا لایق مقام خلافت اللهی هستند یا نه! خداوند هم به او مهلت داد ولی او را از درگاه خود راند یعنی از قلمرو نورش به قلمرو ظلمت تبعید ساخت و به او فرمود: می توانی همه فرزندان آدم را با خودت گمراه سازی و دوزخ را پر کنی الا پرستندگان خالص مرا! ابلیس هم این کلام خداوند را تصدیق کرد و رفت و رسالتش را با آدم و فرزندانش آغاز نمود: “پروردگارت به ملائک گفت: من انسانی از گل می آفرینم و روحم را در او می دمم و کل اسمای خود را به او تعلیم می دهم سپس شما برایش سجده کنید. پس همه ملائک سجده کردند جز ابلیس که استکبار نمود و برتری طلبی کرد و از کافران شد و گفت: من بهترم زیرا از آتش نابم و او را از گل آفریده ای! پروردگار فرمود: پس بیرون رو(گم شو) براستی که تو از درگاهم طرد و لعن شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر توست! ابلیس گفت: ای پروردگار من پس مهلتم ده تا روز قیامت!
خداوند گفت: برو! تو را مهلت دادم تا وقتی معین! ابلیس گفت: به عزت تو که همه را گمراه خواهم کرد جز پرستندگان مخلص تو را! خداوند فرمود: حق است و دوزخ را از تو و پیروانت پر خواهم نمود…” ص٧٢-٨۵
کتاب شیطان شناسی ص ۶