فلسفه ماورای طبیعت

 

ماورای طبیعت نیز در بطن طبیعت حضور دارد. کلّا دانش و هنر و فرهنگ و احساسات بشری بیانگر دریافتهای ماورای طبیعی بشر از طبیعت است. اصوالًا آدمی رسالتی جز درک ماورای طبیعت را از طبیعت ندارد و میزان انسانیّت نیز میزان این دریافتهاست. همه صفات بشری ماورای طبیعی هستند: عشق، اندوه، شادی، رؤیاها، باورها و غیره. حتّی دریافتهای حسّی بشر مثل مزه و بو و صدا جملگی دریافتهای متافیزیکی هستند و لذا هر کسی به میزان لطافت و دقت و معرفت خود دریافت ماورائی بیشتر و عمیقتری دارد تا آنجا که می تواند با عوالم ملکوت و موجودات کاملًا غیبی رابطه یابد و حتّی با خداوند بعنوان مظهر غیب الغیوب مربوط شود. طبیعت دقیقاً صورت عالم غیب است. آنچه که تحت گردش زمان در مقابل حواس ما قرار دارد و هر لحظه ای صورتی از جهان را می یابیم دالّ ماورائی و غیبی بودن طبیعت است. انسان موجودی تماماً ماورای طبیعی است و معنویت او بیان این حقیقت است. وقتی از معنا یا حقیقت چیزی سخن می گوئیم در واقع از غیب و ماورای آن چیز سخن می گوئیم. هر یک از حواس پنجگانه و هوش و احساسات و رؤیاها و تخیلات ما دربی به جهان ماورای طبیعت است. وجود انسان، ماورای طبیعی ترین موجودات در جهان است و لذا مقدس ترین موجودات عالم است و ارزش خودشناسی نیز در فهم همین حقیقت قدسی است. انسان غیبی ترین و ماورای طبیعی ترین وجود است که در ثقیل ترین طبیعت سقوط کرده و بایستی از طریق حواس و هوش و معرفت به ذات ماورائی خود برسد و اینست رستگاری!
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۴ ص ۱۲۱

 

آدم و حوا, آخرالزمان, اشراق, امامت, انسان کامل, امام زمان, ایدز, برزخ, بهشت, تناسخ, جهنم, حافظ, حلاج, حکمت, حکومت اسلامی, خداشناسی, خودکشی, دجال, دکتر علی شریعتی, زرتشت, شفاعت, صادق هدایت, طب اسلامی, ظهور امام زمان, عرفان, عرفان اسلامی, عرفان حلقه, علائم ظهور, عذاب, غیبت, فلسفه, فلسفه نماز, قیامت, کرامت, متافیزیک, معراج, مولانا, مولوی, مهدی موعود, نجات,  ابرانسان، ابن عربی، ادگار آلن پو، اسرار صلوة، اسلام شناسی، اگزیستانسیالیزم، امام شناسی، اوشو، بوبر، پدیده شناسی، تأویل قرآن، تشیع، تئوسوفی، حقیقت محمدی، حکمت الاشراق، خاتمیت، خلق جدید، خودشناسی، رجعت حسینی، روزبهان بقلی، زایش عرفانی، سیر و سلوک عرفانی، شناخت شناسی، شیطان شناسی، علم توحید، عشق عرفانی، عرفان درمانی، علی شناسی، عرفان شیعی، فاطمه شناسی، فلسفه ازدواج و زناشوئی، فلسفه بیماری، فلسفه عشق، فلسفه سینما، فلسفه دین، فلسفه زندگی،  فلسفه طلاق، فلسفه ظهور، فلسفه گناه، فلسفه مرگ، فلسفه ملاصدرا، فمینیزم، کریشنامورتی، لقاءالله، ماورای طبیعت، معرفت نفس، منجی موعود، منجی آخرالزمان، ناجی موعود، ناجی آخرالزمان، نیچه، ولایت وجودی، وحدت وجود، وجه الله،  یاسپرس، هرمنوتیک  هایدگر