بنیاد نشر آثار استاد علی اکبر خانجانی

آخرالزمان      Apocalypse

کتب دهه هفتاد

۱ - کتاب کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) ۱۳۷۰

۲ - کتاب گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) ۱۳۷۱

۳ - کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد) ۱۳۷۱

۴ - کتاب الممنوع (ام الکتاب) ۱۳۷۲

۵ - کتاب حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) ۱۳۷۲

۶ - کتاب قرآن الساعه (تفسیر، تعین وتاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) ۱۳۷۵

۷ - کتاب عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن) ۱۳۷۶

۸ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶

۹ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶

۱۰ - کتاب مادیت آدمی THE MATTERNESS OF MAN) ۱۳۷۶)

۱۱ - کتاب غزلی زدگر سو (ترجمه برگزیده آثار ادگار آلن پو) EDGAR ALAN POE) ۱۳۷۷)

۱۲ - کتاب هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) ۱۳۷۵-۱۳۷۶

۱۳ -کتاب حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری از گابریل مارسل) GABRIEL MARCEL)(PRESENCE & IMMORTALITY) ۱۳۷۷)

۱۴ - کتاب کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) ۱۳۷۷ (The Principle of Principles1)

۱۵ - کتاب کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) ۱۳۷۷ (The Principle of Principles2)

۱۶ - کتاب کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) ۱۳۷۷ (The Principle of Principles3)

۱۷ - کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن ۱۳۷۷ (The Principle of Principles4)

۱۸ - کتاب کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر ۱۳۷۷

۱۹ - کتاب پدیده شناسی‌ ایمان (دینامیزم ایمان) (ترجمه آثاری از پل تیلیخ) ۱۳۷۷ (Dynamism of Faith)

۲۰ - کتاب اینست انسان (فلسفه اراده و هنر از میا‌‌ن برخاستن) ۱۳۷۸

۲۱ - کتاب من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) ۱۳۷۸

۲۲ - کتاب پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت ترجمه اثری از مارتین هایدگر) ۱۳۷۸ (Martin heidegger, The End of Philosophy)

۲۳ - کتاب چه باید کرد (دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) ۱۳۷۹

۲۴ - کتاب فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) ۱۳۷۹

۲۵ - کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) ۱۳۷۹

۲۶ - کتاب فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹

۲۷ - کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

۲۸ - کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ۱۳۷۹)

۲۹ - کتاب تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

۳۰ - کتاب معمای آزادی ۱۳۷۹

۳۱ - کتاب شناخت شناسی‌ ۱۳۷۹ (Epistemology)

کل آثار استاد

برای علاقه مندان به آثار استاد

تمام آثار استاد خانجانی

دانلود مستقیم و رایگان

پس از چندین ماه کوشش تنی چند از علاقه مندان استاد در بنیاد نشر آثار توانسته ایم تمامی آثار مکتوب استاد را در یک پوشه گردآوری نموده و تقدیم حضور شما کنیم. با اشاره بر روی دکمه زیر میتوانید فایل زیپ شده را به راحتی دانلود نمایید و این پوشه ارزشمند را دریافت نمایید.

l

ارسال نظرات و پیشنهادات

salam@khanjany.net

ارتباط با بنیاد نشر آثار

info@khanjany.net

شبکه های اجتماعی

ما را دنبال کنید