کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد) – مجموعه مقالات

کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد) – مجموعه مقالات

مجموعه کتاب دایره المعارف عرفانی (۶ جلد) – مجموعه مقالات ، اثر استاد علی اکبر خانجانی با موضوعات ذیل   جلد اول : (( ۱ – فلسفه آدم و حوا (خود شناسی جنسی) – ۲ – فلسفه تعلیم و تربیت (خودشناسی اخلاقی) – ۳ – فلسفه ارتباطات (خودشناسی...
کتاب مذهب اصالت عشق (۹ جلد) – اسرار عشق قرآنی

کتاب مذهب اصالت عشق (۹ جلد) – اسرار عشق قرآنی

عشق شمشیر است آنهم با دو سر          یک سرش بر خود زند یک سر دگر  (ع.خ)   تقدیم به : همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در...
کتاب آخرالزمان خانواده “تمدن بچه ننه”

کتاب آخرالزمان خانواده “تمدن بچه ننه”

غول بچه ننه نام نسلی در آخرالزمان است که بدون ولایت پدری رشد می یابد در نزد مادرانی که قصد دارند فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدائی کنند . که این ننه ها خود تبدیل به شیطانهائی انسی می شوند که گاه به هنگام ناکامی فرزندان خود را به قتل می رسانند . ولی این بچه ننه...
زندگی برای یک لقمه نان (نگاهی به علم اقتصاد)

زندگی برای یک لقمه نان (نگاهی به علم اقتصاد)

خداوند در حدیث معراج خطاب به رسولش می فرماید ((به بندگانم بگو که آیا پنداشتید که شما را آفریده ام تا زندگی خود را صرف رزق نمائید …)) براستی که این اشرف مخلوقات در عرصه رزق و روزی ذلیل ترین حیوانات است و هر جانوری رزقی با عزت تر و سالمتر از بشر کسب می کند و بی...