توضیح آرم معرفت النفس

توضیح آرم معرفت النفس

آرم معرفت النفس توسط استاد دکتر علی اکبر خانجانی پدید آمده است و توضیح مختصر در زیر آورده می شود تا پرده ای از اسرار آن برای جویندگان معرفت النفس و طالبین عرفان ناب محمدی (ص) و آل محمد (ص) برداشته شود . ((این آرم به مثابه جمال هویت ذاتی انسان است و در هر فرد اهل معرفت...