فلسفه ملاصدرا

فلسفه ملاصدرا

فلسفه ملاصدرا چرا اصلا چیزی وجود دارد؟ اين سئوالی است که هر کودکی تمام سالیان دوران قبل از بلوغش را مستمراً به آن مشغول و مسئول است. اين سئوال يکبار دگر در دوران کهولت و آستانه مرگ به سراغ برخی انسانها می آيد. و نیز اينکه اين سئوال، اساس همه مسائل حکیمان و عارفان بزرگ...