صادق هدایت

صادق هدایت

صادق هدایت و حکمت مدرن از صادق هدایت پرسیدم: چرا خودت را کشتی؟ گفت : هرچه نوشتم کسی حاضر نشد مرا شهید کندخودم اینکاررا کردم. دائرةالمعارف عرفانی جلد ۱ ص ۱۲۷ حکمت مدرن و طب کذایی بسیاری از حکیمان و متفکران بکر عصر جدید جهان که در معنویت و به خود آیی و خود شناسی این...
دجال

دجال

دجال دجّال و امام دجّالِ هر مذهب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقا از نزدیکترین حدّ وجود آن صاحب مکتب و بواسطه مشاهدات و آموزه های درجه اول و عالی آن مذهب رشد می کند. دجّال موسی (ع)، سامری بود که یک دانشمند بود. دجّال مسیح، یهودا بود که از حواریّون بود و او هم...