فلسفه شوخي و جدی «آیا پنداشته اید که برای بازی آفریده شده اید». قرآن –

فلسفه شوخي و جدی «آیا پنداشته اید که برای بازی آفریده شده اید». قرآن –

غیبت ۶ فلسفه شوخي و جدی «آیا پنداشته اید که برای بازی آفریده شده اید». قرآن – در یک کلام آدمی بر دو نوع است: آدم جدی و آدم شوخی! آدمی که با ابتدایی ترین امور زندگی خود نیز شوخی ندارد و حتی در بازیها و تفریحاتش هم در جستجوی معنایی جدی از زندگیست. و آدمی که همه چیزهای...
فلسفه سجود

فلسفه سجود

عرفان حلقه ۷ فلسفه سجود اسلام تنها مذهبی است که در آن غایت عبودیت و خداپرستی در سجده بر خاک رخ می نماید و این غایت و کمال تربیت بشر به معنای رب ستیری است که در سجده بر «تراب» ممکن می شود. و اینکه رب و تراب و تربیت جملگی به لحاظ لغت از یک خانواده اند. و می دانیم که...
واقعه غدیر خم چه بود؟

واقعه غدیر خم چه بود؟

عرفان ۷ واقعه غدیر خم چه بود؟ اگر واقعه غدیر خم یک گردهمایی برای معرفی وصی و جانشین باشد یک واقعه معمولی در هر جامعه و هر کجای تاریخ است ولی به نظر می رسد که در نزد ما اکثر شیعیان هم چیزی برتر از این نیست. ولی غدیر این نیست بلکه واقعه اعلان ختم نبوت در تاریخ بشر است و...