سلوک روحي طاهره قرّه العین زن کامل

سلوک روحي طاهره قرّه العین زن کامل

مولوی ۸ سلوک روحي طاهره قرّه العین زن کامل ۶۲- بعد از امامان صدر اسلام کسانی چون بایزید وحلاج و شمس و باباطاهر و عراقی و حسن صباح و عین القضاة و طاهره و امثالهم، اسوه های کامل تشیع و اسلام ناب محمّدی هستند چرا که دین اسلام و امامت در یک کلمه مکتب اصالت عشق الهی و فنای...
اولین پیامبر نفاق «افلاطون»

اولین پیامبر نفاق «افلاطون»

معراج ۷  اولین پیامبر نفاق «افلاطون» بدون تردید این مقاله همه فیلسوفان و فلسفه زدگان را به خشم می اندازد ولی خواهشمندیم که اندکی تامل کنند و صبر فلسفی داشته باشند و به راستی فیلسوف (حقیقت جو) باشند. با مطالعه ای در مهمترین اثر افلاطون یعنی «دیالوگ» که خاستگاه فلسفی اش...