گفتگوئي با استاد علي اکبرخانجاني

گفتگوئي با استاد علي اکبرخانجاني

مولانا ۶ گفتگوئي با استاد علي اکبرخانجاني س- شما ادعا دارید که بانی مکتب « اصالت معرفت » هستید. لطفاً مقداری این امر را به زبان ساده روشن تر کنید. ج- مکتب اصالت معرفت، بیان آخرالزمانی «توحید» است به معنای مکتب اصالت خدا. بدین معنا که «خدا کافی است». و ما می گوئیم که...